flygfoto med ungefärligt planområde markerat med en vit streckad linje
Ungefärligt planområde
Projekt Planerat

Bostäder och förskola vid Karlskronavägen

Björkhagen

Förslaget gör det möjligt att bygga cirka 70 nya hyresrätter i Björkhagen. Den tillfälliga förskolan planeras även att ersättas av en ny permanent förskola med fem till sex avdelningar. Förslaget omfattar fastigheterna Hammarbyhöjden 1:1 och Snöfallet 2.

Projektfakta

70 hyresrätter i Björkhagen

I förslaget planeras det för cirka 70 hyresrätter vid Karlskronavägen i Björkhagen. Den planerade bebyggelsen består av två punkthus med sammanlagt cirka 40 lägenheter och en länga i fyra våningar med cirka 30 lägenheter. Idag finns en förskola med tillfälligt bygglov på platsen. Den planeras att ersättas av en ny permanent förskola med fem till sex avdelningar.

Planområdet, som är ungefär 9 500 kvadratmeter stort, ligger cirka 300 meter fågelvägen från Björkhagens tunnelbanestation.

Fler förskoleplatser

Förslaget är ett viktigt bidrag till att uppfylla Stockholms bostadsmål och skapa goda boendemiljöer. Det bidrar även till att täcka dagens och framtidens behov av förskoleplatser i staden.

Preliminär tidplan

  • godkänt start-PM i stadsbyggnadsnämnden: september 2017
  • plansamråd: andra kvartalet 2018
  • granskning: fjärde kvartalet 2018
  • antagande: första kvartalet 2019

Markägare 

Fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 ägs av Stockholms stad. Fastigheten Snöfallet 2 upplåts med tomträtt av Stockholms stad till Olov Lindgren AB. 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

grafisk illustration som beskriver volymen på förslaget. Skissen är ett förslag, andra sätt kan vara möjliga.
Tidig volymstudie med planområde sett mot öster. Bilden beskriver en tänkbar volym, men andra sätt kan vara möjliga. Illustration : BSK Arkitekter, 2017.

Kontakt

Erik Thurell

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Mer om stadsutvecklingsområdet

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad