Visionsbild på hus.
Projekt Pågående

Bostäder längs Hantverkargatan

Kungsholmen

Längs Hantverkargatan har 44 lägenheter byggts inom projektet Basaren. Ture Nermans Gränd har upprustats.

Projektfakta

44 lägenheter längs Hantverkargatan

Stockholms kooperativa bostadsförening bygger 44 lägenheter längs Hantverkargatan. Under andra och tredje kvartalet 2018 kommer Stockholms stad att iordningställa trappor, på båda sidor om byggnaderna mellan Hantverkargatan och Baltzar von Platens gata.

Inflyttning 2018

I februari 2018 är det inflyttning i SKB:s nya bostäder på Hantverkargatan.

Stockholms kooperativa bostadsförening

Upprustning av Ture Nermans Gränd

Ture Nermans Gränd har upprustats och öppnade igen under december 2016.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Om Basaren i Bygg- och plantjänsten

Om Ture Nermans Gränd i Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Petra Lundström

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Monica Almquist

Projektledare, exploateringskontoret

Linnea Waldner

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad