Flygfotomontage med Hjorthagen i förgrunden. Illustration: Framtagen av Stockholms stad och BSK Arkitekter
Projekt Pågående

Bostäder, förskola och handel i Norra 2

Hjorthagen

Åtta byggherrar uppför 600 bostäder i området och en friliggande förskola.

Projektfakta

Vad?

Etappen ligger vid Gasverksområdet i Hjorthagen och gränsar till Husarviken och Kungliga nationalstadsparken. Beslut om att anvisa mark till åtta byggherrar för etappens 600 lägenheter togs i exploateringsnämnden den 17 december 2009. Förutom bostäder innehåller detaljplanen lokaler för verksamheter och service i bottenvåningarna mot huvudgatan genom området och i vissa specifika lägen, samt en friliggande förskola. Detaljplanen omfattar mark för allmänt ändamål, som gata, torg och park samt en befintlig byggnad som är kulturhistoriskt värdefull, Kontorsvillan, och del av befintlig kontorspark.

Fördelningen är cirka 60 procent hyresrätter och 40 procent bostadsrätter.

När?

Byggstart 2014 och första inflyttning 2016-2017.

Vem?

Byggherrar för området är Skanska, Erik Wallin, HEBA, Stockholmshem, Wallenstam, Viktor Hanson, SSM och Bonava.

Byggherrar i etappen

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget. Bygg- och plantjänsten 

Bildgalleri

Kvarteret Stora Sjöfallet. Bild: Exploateringskontoret Stockholms stad
Kvarteret Sonfjället. Bild: Exploateringskontoret Stockholms stad
Kvarteret Stora Sjöfallet. Bild: Stockholms stad
Lekplats i kvarteret Stora Sjöfallet. Bild: Exploateringskontoret Stockholms stad

Kontakt

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Bo Persson

Projektledare , exploateringskontoret

Områden

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad