Nyrens Arkitekter
Projekt Pågående

Årstabergsparken del 3 - Kråkberget

Årstadal

Kråkberget är granne med nya Sjöviksskolan och staden kommer därför att bygga mycket lekytor här. Vi kommer att anlägga tre rutschkanor med olika höjder. Det blir också en stor samlingsplats med sittplatser och skärmtak som skydd mot sol och regn.

Projektfakta

Kråkberget är den tredje delen av Årstabergsparken och knyts till de andra delarna med en trappväg mot Sjöviksbacken och belysta gångvägar mot norr och mot stadskvarteren i Årstaberg i söder.

På Kråkberget kommer staden att placera ut fågelholkar, insektshotell, fladdermusholkar och tornseglarholkar på lämpliga platser för att gynna fågel- och insektslivet. De kommer att målas i Årstabergsparkens gröna färg för att bättre synas för parkens besökare.

Tornseglare gillar att bo tätt tillsammans på högre höjd med fri inflygning och holkarna är därför placerade högt upp på berget i den västra delen av Kråkberget. Det finns också kråkor att beskåda och spåren av dem finns överallt.

Arbetena med Kråkberget startar under april 2018 och planeras vara klara till hösten 2019 när den nya skolan öppnar. JM är stadens entreprenör för arbetena.

Tillbaka till startsidan Årstadal-parkprogram.

Kontakt

Lilian Rosell

Byggprojektledare, Exploateringskontoret

Lars Fyrvald

Projektledare, exploateringskontoret

Parkprojekt i Årstadal

Uppdaterad