Nyrens Arkitekter
Projekt Pågående

Årstabergsparken del 2 - Sjövikskröken

Årstadal

Parken har fått sitt namn från att den ligger längs Sjöviksbacken där den gör en krök ner mot Årstadal. Det är den mest tillgängliga genom att den ligger nära gatan och många passerar förbi på väg till eller från skolan eller Årstabergsstationen. Sjövikskröken riktar sig särskild mot ungdomar och vuxna.

Projektfakta

Sjövikskröken blir en samlingsplats med gungor, basketspel och en stor parkouranläggning som också kan användas som utegym. En del av platsen skyddas av ett skärmtak mot regn och sol. På taket ovanpå fjärrvärmepumpstationen bygger vi en bollplan med konstgräs. Strax intill samlingsplatsen ligger hundrastgården och lite längre söderut finns stadsodling. Sjövikskröken öppnar sommaren 2018.

Kontakt

Lars Fyrvald

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad