Nyrens Arkitekter
Projekt Pågående

Årstabergsparken del 2 - Sjövikskröken

Årstadal

Parken har fått sitt namn från att den ligger längs Sjöviksbacken där den gör en krök ner mot Årstadal. Det är den mest tillgängliga genom att den ligger nära gatan och många passerar förbi på väg till eller från skolan eller Årstabergsstationen. Sjövikskröken riktar sig särskild mot ungdomar och vuxna.

Projektfakta

Sjövikskröken blir en samlingsplats med en stor parkouranläggning som också kan användas som utegym. Här finns också gungor och basketspel. Ett skärmtak skyddar mot regn och sol. Strax intill ligger hundrastgården och lite längre söderut finns stadsodling. På platsen ligger idag en pumpstation för fjärrvärme. På pumpstationens tak bygger vi en bollplan med konstgräs och utsikt. Sjövikskröken öppnar sommaren 2018.

Kontakt

Lars Fyrvald

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad