Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Genomfört

Arkitektvägen

Abrahamsberg

Stockholm växer. Det finns ett stort behov av nya bostäder i Stockholm och alla delar av Stockholm ses över för att bidra till framtidens bostadsförsörjning och bli attraktiva delar av framtidens Stockholm. Vid Arkitektvägen i Abrahamsberg bygger Seniorgården AB 30 lägenheter.

Projektfakta

Varför?

I Stockholms stads Översiktsplan – Promenadstaden anges strategier för stadens utveckling. En av strategierna är att staden ska planera för en sammanhållen, tät och levande stadsmiljö. Genom att området får fler bostäder skapas också underlag för mer service i området och ett varierat serviceutbud.

Vad?

Vid Arkitektvägen byggs två bostadshus om tre till fyra våningar innehållandes totalt 30 lägenheter. Alla lägenheter upplåts som bostadsrätt och kommer att vara ett seniorboende/+ 55-boende.

Parkering anläggs till stor del i garage under gården. Ett fåtal parkeringsplatser kommer att ordnas på markområdet.

Vem?

Seniorgården AB /JM AB

När?

Inflyttning ägde rum vid årsskiftet 2016/2017.

Kontakt

Jenny Sandvall

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Anna Savås

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad