Bild över parkeringen som ska bebyggas.
Projekt Planerat

Nya lägenheter och förskola i Kista

Utbyggnad av cirka 440 nya lägenheter och en förskola inom fastigheten Isafjord 1 i korsningen Kistavägen och Grönlandsgatan i Kista.

Projektfakta

Parkering byggs om till nya lägenheter och en förskola

Cirka 440 lägenheter och en förskola planeras att byggas på befintliga parkeringar i industrifastigheten Isafjord 1 som ligger i korsningen Kistavägen och Grönlandsgatan i Kista. Bottenvåningarna i de nya husbyggnaderna blir publika med t ex handel. En ny förskola byggs i en av byggnaderna. I anslutning till husen byggs en park. Kommunikationerna är goda med närhet till Kista centrum med Tunnelbana och Helenelunds pendeltågsstation. 

Arbetet med planeringen kräver att en mindre del gatumark i fastighet Akalla 4:1 längs med Kistavägen bebyggs.

Kista växer och utvecklas

Fastighetsbolaget Klövern har beställt en ändring av planen för fastighet Isafjord 1. De har ambition att utveckla bostäder inom fastighetens parkering för att skapa ett mer varierat område då det idag endast finns verksamheter och kontor där.

Projektet överensstämmer med Stockholms stads mål att Kista ska fortsätta utvecklas till en mer levande stadsmiljö. Planändringen bidrar också till att uppfylla bostadsmålet.

Tidplan

Fortsatt arbete och tidplan:

Plansamråd planeras till februari/mars 2018. Mer information  kommer att publiceras i samband med samrådsstart.

Ägare

Ägare av fastigheten Klövern Disa AB.
Ägare av Akalla 4:1 Stockholms stad (markanvisning av del av gata till Isafjord 1).

Planområdet markerat med rött.
Planområdet markerat i rött.
Ortofoto över planområdet med omkringliggande fastigheter.
Ortofoto över planområdet med omkringliggande fastigheter.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Yasaman Ghanavi

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad