Pågående arbeten

Flygbild över Hagastaden, september 2017. Fotograf: Lennart Johansson, Stockholms stad.

Flygbild över Hagastaden, september 2017. Fotograf: Lennart Johansson, Stockholms stad.

I området finns flera webbkameror som övervakar byggnationer och fastigheter. Projektkontoret har idag två webbkameror, en vid Torsplan och en på Norrbackainstitutet. Sammanställning av fler webbkameror finns på hagastaden.se.

Kvartersutbyggnad

Vem bygger i Hagastaden? Det pågår många projekt samtidigt i Hagastaden. På projektets Flickr-konto hittar du en karta med information om kvartersutbyggnaden och när respektive kvarter beräknas vara klart - här. På kartan nedan kan du se vilka arbeten som pågår i området just nu och hitta kontaktinformation till de som bygger.1. Stockholms stad bygger lokalgator. 08-508 264 22
2 & 5. Einar Mattsson bygger lägenheter. 08-586 263 00 www.einarmattsson.se
3 & 6. Veidekke bygger lägenheter. 08-635 61 00 www.veidekke.se
4. IKANO Bostad bygger lägenheter. www.ikanobostad.se
50 & 51. Oscar Properties bygger lägenheter. 070-141 39 98 http://oscarproperties.com
7. Familjebostäder bygger lägenheter. www.familjebostader.com/

Utbyggnaden av Hagastaden ska pågå i 15 år och kommer att medföra temporära trafikomläggningar och tillfälliga gång- och cykelvägar under hela byggtiden.

Intunnling och överdäckning av vägnätet

En förutsättning för att kunna bygga Hagastaden är att vägnätet byggs in i tunnlar. Arbetet med att lägga E4/E20 i tunnlar är färdigt och under 2018 kommer järnvägen Värtabanan gå i sin nya tunnel. Tunnelsystemet utgör nära 14 hektar eller 28 fotbollsplaner. Ovanpå tunnlarna, som sträcker sig 800 meter mellan Norrtull och strax väster om Solnavägen, byggs bostadshus, kontor och delar av Norra Stationsparken.

Mer bygginformation

Vi är flera aktörer som är med och bygger Hagastaden, och för att underlätta för dig som söker information om pågående arbeten publicerar vi aktuell bygginformation på en gemensam webbplats, hagastaden.se. På sidan hittar du kontaktuppgifter till alla aktörer som bygger på området.

Har du frågor om byggnation och störningar kan du mejla hagastaden@stockholm.se eller ring kommunikatören Joakim Lind, 0709-286973

Uppdaterad