Etapp Västra

Finplanering av gator, torg och parker

Finplanering pågår i etapp Västra och arbetena utförs i samband med inflyttning och att byggproduktionen avslutas.

Parkering inom området är avgiftsbelagd. Under byggtiden gäller 2-timmars korttidsparkering med p-skiva på vissa gator.

Arbeten somgenomförs under 2018
Hästhagsparken och området nedanför bergslänten i Hjorthagsparken är finplanerad med gång- och cykelväg, gräsytor, fuktstråk och planteringar. Under våren 2018 kommer återstående planteringar att utföras och sju statyer av konstnären Kirsten Ortwed att monteras. Alla gräsytor kommer att vara instängslade fram till cirka juli 2018 för att möjliggöra en bra etablering.

Förlåt att vi stör!
Arbetena kommer tidvis under dagtid på vardagar att orsaka buller och begränsa framkomligheten i området. Vi kommer att arbeta för att minimera dessa störningar.

Arbetsplatsområde = farligt område
Byggområdet är inhägnat och avspärrat. Vi ber dig och dina barn att respektera detta och inte gå in innanför avspärrningen. Det finns stor risk för personskador. Vi vill även uppmärksamma er på att tunga byggtransporter kommer att trafikera delar av det inflyttade området.

Upplysningar
Har du frågor kontakta någon av oss:
Beställare: Projektledare exploateringskontoret: Jessica Dagert 070-872 89 30
Byggledning: Byggledare exploateringskontoret: Göran Spansk 073-340 46 68
Entreprenör: JM Entreprenad, platschef Jörgen Ericsson 073-432 67 25

Läs mer om etapp Västra

Uppdaterad