Etapp Gasverket

Omläggning av Gasverksvägen och markrening

I september 2015 började arbetet med att Gasverksvägen ska få en ny mer trafiksäker sträckning genom att gå norr om Hus 11. Samtidigt inleds markrening och ledningsförläggning i västra Gasverket.

När arbetet är klart kommer Gasverksvägen att ha ny gång- och cykelbana. Även fortsättningen av Gasverksvägen mot Rådjursstigen kommer att breddas, saneras och nya ledningar kommer att förläggas. Hela denna del av Gasverksvägen bedöms vara klar till sommaren 2018. Gasverksvägen mot Idrottsplatsen och Rådjursvägen bedöms då kunna öppnas för allmänheten. Läs mer i Kvalitetsprogrammet för gestaltning till detaljplan Gasverket som finns att ladda ner här.

Arbetena består av ledningsförläggningar, sanering, betongarbeten, bergssprängning samt grundläggning för nya gator och gröna ytor. Arbetet pågår främst i den västra delen av Gasverket inklusive Gasverksvägen fram till Rådjursstigen.

Nya byggherrar har etablerat sig i Gasverksområdet, detta gäller byggande av skola, klätterverk, och idrottsplats. Under 2018 bedöms spårvagnsmuseet och CA Fastigheter etablera i Gasverket.

Tider
Arbetena med Gasverksvägen startade i mitten av september 2015 och pågår till sommaren 2018.

Finplanering av delar av västra Gasverket för att öppna skolan och klätterverk bedöms ske våren 2019.

Förlåt att vi stör
Arbetena kommer tidvis under dagtid på vardagar att orsaka buller från sprängningsarbeten och arbetsmaskiner. Vi kommer att arbeta för att minimera dessa störningar.

Arbetsplatsområden är farliga områden
Arbetsplatsen är inhägnad och avspärrad. Vi ber dig och dina barn att respektera avspärrningarna.

Vid frågor kontakta:
Projektledare exploateringskontoret: Sven Leijonhufvud 072-223 39 54
Byggledare exploateringskontoret: Kristian Stenshamn 073-447 20 13

Läs mer om Gasverket

Uppdaterad