Etapp Gasverket

I Gasverket pågår arbeten med schakt, spont och mur i samband med breddning av Gasverksvägen från Rådjursvägen till den nybyggda skolan längs med Idrottsplatsen. Dessa arbeten pågår fram till augusti 2018 då Gasverksvägen delen Bobergsgatan till Rådjurstigen planeras att öppna. Saneringsarbete och ledningsomläggning i Gasverksområdet kommer att pågå under hösten 2018.

Stomarbeten kommer att pågå under hösten 2018 för den nya idrottshallen och Bobergsskolan. Arbetena planeras bli klara inför skolstarten hösten 2019.

Sanerings- och rivningsarbeten pågår för Spårvägsmuseet (Hus 9) och för Hus 10 börjar arbetena under maj/juni. Spårvägsmuseet öppnar våren 2020.

Stomkomplettering och installationsarbeten pågår för Klätterverket och Hus 20. Klätterverket öppnar senhösten 2018 och Hus 20 öppnar våren/höst 2019.

Läs mer i Kvalitetsprogrammet för gestaltning till detaljplan Gasverket som finns att ladda ner här.

Tider
Arbetena med Gasverksvägen startade i mitten av september 2015 och pågår till sommaren 2018.

Finplanering av delar av västra Gasverket för att öppna skolan och klätterverk bedöms ske våren 2019.

Förlåt att vi stör
Arbetena kommer tidvis under dagtid på vardagar att orsaka buller från sprängningsarbeten och arbetsmaskiner. Vi kommer att arbeta för att minimera dessa störningar.

Arbetsplatsområden är farliga områden
Arbetsplatsen är inhägnad och avspärrad. Vi ber dig och dina barn att respektera avspärrningarna.

Vid frågor kontakta:
Projektledare exploateringskontoret: Sven Leijonhufvud 072-223 39 54
Byggledare exploateringskontoret: Kristian Stenshamn 073-447 20 13

Läs mer om Gasverket

Uppdaterad