Etapp Brofästet

Påbörjad husproduktion

I västra delen av etappen har husproduktion startat och vid årsskiftet beräknas resterande del påbörjas.

Tider
Husproduktionen startade under hösten 2016 och beräknas bli färdigställt cirka 2019.

Gatubyggen

Arbetena omfattar i huvudsak byggnation av gator, ledningar och en pumpstation för avloppsvatten. Eftersom berget ligger högt behöver sprängning utföras för både gator och blivande hus. 580 bostäder kommer att byggas i Brofästet.

Tider
Gatubyggnationen startade i december 2015 och pågår till sommaren 2018.

Förlåt att vi stör!
Arbetena kommer tidvis under dagtid på vardagar att orsaka buller från fordon och arbetsmaskiner. Vi kommer att arbeta för att minimera dessa störningar.

Arbetsplatsområde = farligt område
Vår arbetsplats är inhägnad och avspärrad. Vi ber dig och dina barn att respektera detta och inte gå in innanför avspärrningen. Det finns stor risk för personskador.

Vid frågorkontakta:
Beställare:
Projektledare exploateringskontoret: Bo Persson 070-764 50 15 eller 
Ricardo Weibel 08-508 265 37
Byggledning:
Byggledare exploateringskontoret: Martin Lövström 070-932 09 42
Entreprenör:

Platschef Veidekke Entreprenad AB: Martin Angerfelt 073-355 99 02

Läs mer om etapp Brofästet

Uppdaterad