Pågående arbeten

Plåtgasklocka, Gasklocka 4 i Hjorthagen. Bild: Exploateringskontoret

Här hittar du information om pågående arbeten i Norra Djurgårdsstaden.