Forskning och utveckling

I Norra Djurgårdsstaden finns ett fokus på forskning och utveckling och i dagsläget pågår 20 forsknings- och utvecklingsprojekt (FoU-projekt). Många gånger sker det i samverkan med akademi, forskningsinstitut och näringsliv. Det ömsesidiga lärandet kring hållbart byggande kommer på så sätt fler till godo. Några av projekten beskrivs nedan.