Hållbar stadsutveckling

De övergripande målen med Norra Djurgårdsstaden är att möta stadens växande behov av bostäder samt att vara ett föredöme för hållbar stadsutveckling. Detta sker genom att omvandla tidigare industrimark till en attraktiv och levande stadsdel med minst 12 000 lägenheter och 35 000 nya arbetsplatser där innovativ miljöteknik främjas.

Pris för bästa hållbara stadsutvecklingsprojekt

C40 Cities Awards 2015I konkurrens med andra stadsutvecklingsprojekt i världen har Stockholm och Norra Djurgårdsstaden vunnit C40 Awards 2015 i kategorin hållbar stadsdel. Priset delades ut på FN:s klimatkonferens i Paris av C40 Cities Climate Leadership group, ett nätverk med stora engagerade städer runt om i världen. Priset är ett kvitto på att Stockholm ligger i framkant i arbetet med hållbar stadsutveckling.

Höjdpunkter

Hållplatsen är ett nytt forum för dialog med barn kring hållbar utveckling. En dag i månaden får ett 60-tal förskolebarn, pedagoger och föräldrar möjlighet att fördjupa sig i ett ämne som klimatklok mat, odling, returmode eller återvinning.
2016 var det inflyttning i Norra 2. Den första etappen som omfattats av hållbarhetskrav från markanvisning till inflyttningsklara bostäder. Etappen består av tre kvarter med cirka 600 bostäder, lokaler och ny förskola och ligger mellan Bobergs tegelgasklockor i Gasverket och Nationalstadsparken.
Ny markanvisningspolicy testades i Värtahamnen. Stockholms stad har för första gången genomfört en markanvisningstävling till fast pris med urval på arkitektonisk kvalitet och hållbarhetskriterier. Det har varit ett integrerat plan- och markanvisningsarbete med utökad medborgardialog som landat i en plan med stor variation, byggherrar av olika storlek och många intressanta lösningar.
Besök av 300 delegationer med nästan 5 000 stadsutvecklare och beslutsfattare från hela världen kom till Norra Djurgårdsstaden under 2016 för att lära sig mer om hållbar stadsutveckling. Besökarna var en mix av forskare, tjänstemän, journalister, politiker och studenter.
För att nå de ambitiösa hållbarhetsmålen krävs såväl nya sätt att arbeta som metod- och teknikutveckling. Detta sker många gånger i olika FoU-projekt där staden, företag och akademi samverkar. Under 2016 fick Norra Djurgårdsstaden 12 miljoner kronor i forskningsanslag. Bland de nya projekten utmärker sig projektet MACRO, Mat i cirkulära robusta system, som fokuserar på att optimera resursflöden som energi och mat så att kretslopp sluts både lokalt och regionalt. Bild: Shutterstock
I oktober testades ett mobilt återbrukscentrum i Norra Djurgårdsstaden. Besökare kunde lämna in kläder och prylar, bygga om sina möbler, ta en kaffe och prata med hållbarhetsexperter under fem dagar. Prototypen är resultatet av en innovationsupphandling.
Goda resultat från engagerade byggherrar: De första resultaten kom från byggnader som tagits i drift i i Norra Djurgårdsstaden. För samtliga byggherrar som redovisat energianvändning i första etappen har siffrorna mycket god marginal till de nationella kraven i Boverkets byggregler.
Tidig dialog gav många bra förslag: Under hösten hölls en tidig dialog om allmänna platser i Kolkajen-Ropsten. Flera bra förslag samlades in och har påverkat utvecklingen av stadspark, vattenarena och gångstråk längs kajerna. Dialogen genomfördes på plats i Hjorthagen och som en digital dialog där det gick att kommentera en 3D-modell av området.
Pris för bästa hållbara stadsutvecklingsprojekt: I konkurrens med projekt från hela världen fick Norra Djurgårdsstaden pris för bästa hållbara stadsutvecklingsprojekt. Priset delades ut på FN:s klimatkonferens i Paris av C40 Cities Climate Leadership Group. Priset är ett kvitto på Stockholms ledande roll i arbetet med hållbar stadsutveckling.

Aktuellt

Uppdaterad