En flygbild över Norra Djurgårdsstaden. Foto: Lennart Johansson.

Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden. Totalt planeras för minst 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser. Ett av stadens utpekade miljöprofilområden.


 

Nyheter

Fakta och karta

Hållbarhetsprofil

2009 beslutade Stockholms stads kommunfullmäktige att Norra Djurgårdsstaden ska vara ett miljöprofilerat område, med uppdrag att pröva vad som är möjligt i dagsläget och tänja gränser där det går, för att bli ett föredöme inom hållbar stadsutveckling.

Hållbarhetsarbetet

Mer om

Områden

Pågående arbeten

Informationsmaterial

Kontakt

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Martin Ottosson

Kommunikationsstrateg, Exploateringskontoret

För pressfrågor

Området idag

  • Färdigbyggda bostäder

    2500

    Totalt planeras för 12 000 nya bostäder.

  • Totalt har mark för

    5100

    bostäder anvisats och fördelats på 55 byggherrar.

In English

Stockholm is growing rapidly and 140,000 new homes are planned by 2030. Stockholm Royal Seaport is the largest urban development area in Sweden with at least 12,000 new homes and 35,000 workplaces. Planning work started in the early 2000s and the new city district will be fully developed around 2030. Read more about Stockholm Royal Seaport in English

Uppdaterad