Program för parker, torg och naturmark i Årstadal
Program för parker, torg och naturmark i Årstadal

Årstadal parkprogram

När Årstadal byggs ut ökar behovet av parker, torg och naturmark. Parkprogrammet är stadens förslag på hur nya parker kan byggas och existerande grönområden utvecklas.

Parkprogram för Årstadal

För att kunna erbjuda Årstadalsborna en god tillgång på parker och ge skol- och förskolebarn goda möjligheter till utevistelse gör staden en stor satsning på parker och naturmark. Ett särskilt program ligger till grund för planeringen. Ladda ner och läs parkprogrammet

Årstadal har vuxit fram i snabb takt de senaste åren och antalet boende kommer mer än fördubblas inom ett par år. När området är färdigbyggt kommer det att bo ca 14 000 invånare här. Området komma att ha ca 1 800 barn i förskolan och ännu fler barn i grundskolan. Förskolorna och skolorna använder parkerna för sin dagliga uteverksamhet eftersom de egna gårdarna är små.

Parkerna kommer att byggas i flera etapper och när de beräknas vara klara framgår av kartan nedan.

Parkprojekt

Kontakt

Har du frågor kring "Program för parker, torg och naturmark i Årstadal" går det bra att kontakta:

Lars Fyrvald

Projektledare, exploateringskontoret

Uppdaterad