Hållbarhetsarbete med helhetsperspektiv – resultat från Norra Djurgårdsstaden

För femte året i rad sammanställer Norra Djurgårdsstaden en hållbarhetsredovisning. Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas största stadsutvecklingsprojekt, som samtidig ska gå före, hitta nya hållbar lösningar och testa dem i stor skala. I nästa steg sprids dessa till andra projekt i Stockholm och till andra städer i Sverige och världen.

I det snabbt växande Stockholm är det viktigaste uppdraget att skapa förutsättningar för fler nya bostäder. Under 2017 blev 425 bostäder klara. Sammanlagt har över 2500 bostäder färdigställts och sju förskolor har öppnat under de senaste fem åren. 55 procent är hyresrätter och 45 procent är bostadsrätter. I Gasverket pågår just nu många arbeten, Bobergsskolan, idrottshallen och ytterligare en förskola byggs för fullt. Därmed tas ytterligare ett steg i processen från stängd industri till öppen stad.

Några resultat från hållbarhetsarbetet:

  • 100 procent av lägenheterna har avfallskvarn
  • Var 7:e parkeringsplats på kvartersmark är en elladdningsplats (från etapp Norra 2)
  • 2,1 cykelplatser finns per lägenhet
  • 100 procent av lägenheterna har tillgång till park och naturområden inom 200 meter
  • 3,9 kilometer vattenlinje blir tillgänglig för allmänheten
  • Energiprestandan är i genomsnitt 40 % lägre än då gällande BBR

Läs mer i hållbarhetsredovisningen

Uppdaterad