Dialog kring Norrbackatäppans förnyelse klar

Under november-december 2017 genomfördes parksamråd kring förnyelsen av Norrbackatäppan. Materialet är nu sammanställt och fram till mars 2018 fortsätter man arbetet med det slutliga programförslaget för parken. I mars ska förslaget beslutas av Norrmalms stadsdelsnämnd.

Norrbackatäppan är en kvarterspark belägen mellan Norra Stationsgatan och Norrbackagatan. Parken rustas upp bland annat med anledning av att trycket på lekparker och parker ökar i takt med att Hagastaden färdigställs.

Läs mer om Norrbackatäppan

Resultat och sammanställning av parksamråd

Norrbackatäppan - sammanställning parksamråd nov-dec 2017

Norrbackatäppan - parksamråd 17 november 2017

Norrbackatäppan - sammanställning av idéer och synpunkter

Publicerad
Uppdaterad