Vi testar olika blandningar för att förstärka marken

Provytor för markstabilisering inför kommande byggnationer utmärkta på karta.
Provytor för markstabilisering inför kommande byggnationer utmärkta på karta.

I samband med byggnation inom Bromstensstaden etapp 1 behöver marken förstärkas och inför markförstärkningsarbetena kommer Stockholms stad att utföra så kallade provytor. Målsättningen är att hitta den bästa blandningen av markstabiliserande ämnen anpassade för jordegenskaperna i området.

Testet innebär att fem olika platser kommer att uppföras som testytor. På ytorna testar vi olika blandning av markstabiliserande ämnen.

På tre ytor kommer vi lägga en överbyggnad av stenkross, cirka 2 meter hög, som med sin tyngd komprimerar marken så att framtida sättningar blir minimala.

Utvecklingen av sättningsförloppet, det vill säga hur marken stabiliseras följs upp under kommande 6 månader till uppemot 1 år. Detta görs för att få ett bra analysunderlag för kommande utvärdering.

Arbetet utförs av Serneke på uppdrag av Stockholm stad. Ytorna är markerade på kartan, se bild. Arbetet beräknas påbörjas den 18 december 2017.

Läs mer om Bromstensstaden etapp 1 - kvarteret Tora med flera.

Läs mer om Bromstensstaden

Publicerad
Uppdaterad