Samråd om vård- och omsorgsboende i Rinkeby

Välkommen på samråd om förslag att bygga 90 vård- och omsorgsboenden vid Hjulstavägen/Rinkeby Allé.

Inbjudan till samråd

Förslag till detaljplan

Förslaget innebär att det kan byggas 90 lägenheter i flerbostadshus. Husen kommer att bli fem till sex våningar, delvis i suterräng. Utöver nya bostäder gör planen det möjligt att förskolan Gamlebyplan 3:s gård utökas mot Rinkeby allé och mot Gamlebyplan

Planområde

Området ligger i korsningen Hjulstavägen/Rinkeby Allé och berör främst fastigheten Kvarnvalsen 1 med mera. Planområdet ligger cirka 400 meter från Rinkeby centrum och är en del av detaljplan Rinkeby 4:1

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden den 5 december 2017 till den 16 januari 2018 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten på Fleminggatan 4. Förslaget visas också på Rinkeby bibliotek, Skårbygränd 1, de tider då lokalen har öppet.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte i form av öppet hus hålls torsdag den 11 januari 2018 klockan 16.30 till 18.30 på Rinkeby medborgarkontor på Rinkebystråket 79.

Läs mer om projektet

Publicerad
Uppdaterad