Samråd om nytt bostadshus i Stadshagen

Bilderna visar det föreslagna huset ur tre olika perspektiv.

Välkommen till samråd om nytt bostadshus vid Lindhagensgatan. Samrådet pågår den 12 december till och med den 30 januari. Den 16 januari klockan 18.00-20.00 hålls samrådsmöte i lokalen Fyrkanten i Tekniska Nämndhuset på Fleminggatan 4.

Inbjudan till samråd

Förslag till detaljplan

Förslaget gör det möjligt att bygga ett nytt bostadshus i 17 våningar med cirka 72 lägenheter samt verksamhetslokaler och parkeringsgarage. Byggnaden kommer att ersätta befintlig parkeringshus. 

Planområde

Fastigheten Gångaren 10 ligger på Kungsholmen vid Lindhagensgatan. Förslaget omfattar fastighetens nordvästra hörn som består av parkeringsgarage samt Ekedalsgatan. Planområdet är cirka 1 800 kvadratmeter.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 12 december 2017 till och med 30 januari 2018 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten på Fleminggatan 4.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte hålls tisdag den 16 januari 2018, kl.18:00 – 20:00 i lokalen Fyrkanten i Tekniska Nämndhuset på Fleminggatan 4.

Läs mer om projektet

Publicerad
Uppdaterad