Samråd om fyra enbostadshus i Fagersjö

Välkommen på samråd om avstyckning av tomt för att göra det möjligt att bygga fyra nya enbostadshus i Fagersjö. Handlingarna i ärendet finns utställda i Tekniska Nämndhuset på Fleminggatan 4 mellan den 19 december 2017 och den 6 februari 2018. Den 17 januari 2018 hålls samrådsmöte på Mötesplats Fagersjö.

Samråd om avstyckning av i Fagersjö

Förslag till detaljplan

Förslaget innebär att fyra småhusfastigheter möjliggörs genom avstyckning från befintlig tomt, samt överföring av mark för angöring. 

Planområde

Planområdet ligger i Fagersjö mellan sjön Magelungen och Havsörnsvägen. Området innefattar till stor del en privat inhägnad tomt med ett större enbostadshus i två våningar och trädgård. Tomten utgörs av fastigheterna Fagersjö 4:1, Fagersjö 4:2 och Höjdkurvan 5, och innefattar i dagsläget planlagd kvartersmark samt parkmark. 

Titta på förslaget

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 19 december till 6 februari i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten på Fleminggatan 4.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte i form av öppet hus hålls den 17 januari 2018 klockan 17.00-19.00 på Mötesplats Fagersjö, Havsörnsgränd 6-8 i Fagersjö.

Läs mer om projektet

Publicerad
Uppdaterad