Klartecken för Sunneplan i Farsta

Stadsbyggnadsnämnden godkände detaljplanen för Sunneplan (del av kvarteret Väddö med flera) den 14 december 2017.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fler bostäder, lokaler och förskolor vid Sunneplan samt utveckla Hästhagens bollplan till aktivitetspark med ny förskola. Sunneplansstråket är ett viktigt gångstråk mellan östra Farsta och centrum. Utmed stråket vid Sunneplan finns en butikslänga, förskola och Hästhagens bollplan.

Du hittar all information om Tyngdpunkt Farsta och projektet på Sunneplans webbplats

Publicerad
Uppdaterad