Fler hyresbostäder i Hagastaden

Den 7 december fattade exploateringsnämnden beslut om markanvisning av två kvarter längs Norra stationsgatan: Ribosomen (kv. 10) och kvarter 11 och 12 (Vasastaden 1:16 och 1:118) till Stockholms Kooperativa Bostadsförening, SKB respektive HSB Bostad AB.

- Genom den här markanvisningen får Hagastaden fler bostäder genom två långsiktiga och stabila aktörer, säger Eleonor Eklind Forslin, projektchef för Hagastaden.

Markanvisning för kvarter 10 gäller för bostadsändamål inom del av fastigheten Vasastaden 1:16 i Hagastaden, Norrmalm, till Stockholms Kooperativa Bostadsförening, SKB.Markanvisningen omfattar 110 hyresrätter.

Markanvisning för kvarter 11 och 12 gäller för bostäder, kontor och kommersiell verksamhet inom del av fastigheterna Vasastaden 1:16 och 1:118 i Hagastaden, Norrmalm, till HSB Bostad AB. Markanvisningen omfattar 10 000 kvm kontor och 100 bostadsrätter.

Relaterade dokument:
Tjänsteutlåtande
Tjänsteutlåtande

Publicerad
Uppdaterad