Sprängningar vid Tyska Bottens väg

Den rosa markeringen visar ungefärligt området där sprängningarna ska utföras

Sveab kommer på uppdrag av Stockholm stad att utföra sprängningar inom arbetsområdet vid Tyska Bottens väg, se markerat område på karta. Sprängningarna utförs för att vi ska kunna lägga nya ledningar i området. Sprängningarna beräknas påbörjas i vecka 48 och utförs under dagtid cirka kl. 9-16.

Sprängsalvorna kommer att föregås av korta signaler och en lång signal efter. Arbetet kommer att innebära ljud och vibrationer i närområdet. Området närmst sprängplatsen kommer att stängas av och bevakas i samband med sprängning.

Kringliggande fastigheter kommer att förbesiktigas innan sprängning. Berörda fastighetsägare kommer att bli kontaktade av Nitro Consult som utför sprängningen.

Kontakt:

Cecilia Åkerström, byggledare för Stockholms stad.
cecilia.akerstrom@sjsam.se

Läs mer om Nockebyhov 1:1 (Gubbkärrets gård)

Publicerad
Uppdaterad