Sprängningar för anläggning av avloppstunnel vid Katarinavägen

Sprängningar för anläggning av avloppstunnel vid Katarinavägen
Sprängningarna skapar utrymme för en avloppstunnel.

I samband med bygget av nya Slussen anläggs en ny avloppstunnel i berget i höjd med Katarina Kyrkobacke. Sprängningarna kommer framöver att ske dagligen någon gång mellan 7-22 och pågå december ut.

Fram till nyligen har sprängningar utförts i berget nere vid Stadsgårdsleden på fasta tider, klockan 10, 14 och 19. När man nu har kommit cirka 35 meter in i berget behöver inte sprängningarna ske på fasta tider. Istället spränger man en till två gånger om dagen någon gång mellan klockan 7-22. Vid vissa sprängtillfällen kan flera salvor kännas tätt efter varandra. Inför varje sprängsalva borras hål att stoppa sprängmedlet i, vilket kan orsaka stomljud. Arbeten som enbart orsakar stomljud och inte luftburet buller får utföras till klockan 22.

Sprängningarna kommer preliminärt att pågå till och med december 2017, möjligtvis in i januari 2018.

Registrera ditt telefonnummer på stockholm.se/slussensprangning för att få en SMS-avisering innan varje sprängsalva (välj alternativ ”Stadsgårdsleden”).

Läs mer om Slussens ombyggnad

Publicerad