Välkommen på samråd för Älvsjö 3:1

Ny detaljplan för området syftar till att bekräfta befintlig bebyggelse och dess nuvarande användning bostäder och centrumändamål. Tisdag den 28 november klockan 17-18 hålls samrådsmöte i Tekniska Nämndhuset på Fleminggatan 4.

Inbjudan till samråd

Förslag till detaljplan

En ny detaljplan för Älvsjö 3:1 syftar till att bekräfta befintlig bebyggelse och dess nuvarande användning bostäder och centrumändamål. Förslaget innehåller inte någon ny bebyggelse eller ändring av volym.

Planområde

Förslaget gäller fastigheten Älvsjö 3:1 i Älvsjö staddelsområde.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 28 november 2017 till 16 januari 2018 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte i form av öppet hus hålls tisdag dag den 28 november klockan 17.00 – 18.00 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Publicerad
Uppdaterad