Markundersökningar vid Islandstorget

Kartvy över Islandstorget, Bromma. Område för markundersökningar markerat.
Rosa markering på kartan visar området för provtagning. Karta: Stockholms stad

Som en del i utredningsarbetet kring Islandstorget kommer stadens entreprenör att utföra markundersökningar under vecka 48-49 2017. Platserna för provtagningarna ligger i anslutning till Islandstorget. 27 november påverkar arbetet framkomligheten för trafiken på Blackebergsvägen, Holbergsgatan, Zornvägen och Per Ekströms väg.

Platserna för provtagningarna ligger i anslutning till Islandstorget, bland annat längs Blackebergsvägen, Holbergsgatan, Zornvägen och Per Ekströms väg (se karta ovan).

Trafiken påverkas under provtagning

Måndag 27 november utförs markundersökningar under dagtid, klockan 9-15. Det innebär att vi kommer borra hål i asfalten i gatan för att ta prover i marken. Arbetet påverkar framkomligheten för trafiken på Blackebergsvägen, Holbergsgatan, Zornvägen och Per Ekströms väg.

Under provtagningen i körbanan på bland annat Blackebergsvägen kommer endast ett körfält att vara öppet för trafik förbi arbetsområdet. Skyltning på plats visar hur trafiken leds om. För Blackebergsvägen och Holbergsgatan beräknas arbetet ta cirka 1,5 timme/gata och för övriga gator cirka 1 timme/gata. Borrarbetet i gata kan innebära störande ljud.

Torsdag 30 november och fredag 1 december, klockan 7.30-17, kommer vi utföra provtagning av jord och installation av grundvattenrör i öppen mark mellan station Islandstorget och Blackeberg. Borrarbetet vid montering av grundvattenrör kan innebära störande ljud.

Onsdag 6 december, klockan 7.30-17, kommer provtagning av grundvatten att utföras i området. Detta arbete påverkar inte närboende, verksamheter eller trafiken.

Markundersökningarna utförs av WSP på uppdrag av Stockholms stad. Vi ber om överseende med eventuella störningar.

Kontaktpersoner WSP, vid eventuella frågor:

Maria Lindberg 010-722 81 49, Jenny Svensson 010-722 79 77

Läs mer om planerad utveckling av Islandstorget

Publicerad
Uppdaterad