Markundersökningar mellan 27 november och 15 december

Sträckan där markprovtagningar utförs är markerat med rött.
Sträckan där markprovtagningar utförs är markerat med rött.

Inom detaljplanen för Nockebyhov 2:22 utreder Stockholms stad möjligheten att bygga nya bostäder och bredda Tyska Bottens väg. Som en del utredningsarbetet utför Geosigma AB markundersökningar längs under perioden 27 november till 15 december. Undersökningarna utförs längs Tyska Bottens väg, delen mellan vändplan för bussar och Mälarblick.

Undersökningarna utförs under dagtid och innebär att jordprover tas längs gatan. I samband med arbetet kan vissa störningar förekomma i form av hamrande ljud. Arbetena innebär att det är parkeringsförbud längs delar av sträckan.

 

Kontakt:
Frank Willer, Geosigma
E-post: Frank.Willer@geosigma.se
SMS: 070-762 30 38

Läs om planeringen av nya bostäder längs Tyska Bottens väg/Mälarblick.

Publicerad
Uppdaterad