Länsstyrelsen och EU finansierar våtmarksprojekt

Eu finansierar Projekt Slussens våtmarksprojekt.
Länsstyrelsen och EU:s bidrag är på sex miljoner kronor.

Just nu pågår anläggningen av ny våtmark vid Mälaren strax utanför Västerås. Arbetet som utförs av Projekt Slussen ses som en miljöinvestering och har därför beviljats bidrag som finansierar nästan hela anläggningskostnaden.

Projektet går ut på att man tar bort en gammal skyddsvall som byggdes för 30 år sedan. Vallen byggdes för att skapa mer åkermark. Det gör att man kan skapa en strandäng och våtmark med stor biologisk mångfald. Samtidigt byggs ett nytt dike för att skydda kvarvarande åkermark.

Förändringen hänger ihop med nya Slussens förbättrade avtappningsmöjligheter som gör det möjligt att tillåta en högre vattennivå på våren, vilket är mer naturligt och bra för djurlivet.

Länsstyrelsen och EU:s bidrag är på sex miljoner kronor och projektet beräknas kosta knappt sju miljoner. EU står för drygt 40 procent av bidraget.

Läs mer om projektet här.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Publicerad
Uppdaterad