Kvälls- och helgarbeten vid Bryggvägen

Under perioden 16-26 november utför staden arbeten utanför ordinarie arbetstid vid Bryggvägen. De åtgärder som utförs är brådskande vilket innebär att arbetet även kommer att fortsätta under helgen.

Arbetet består av förläggning av elkablar för att säkra strömförsörjning till området och är av sådan karaktär att det måste utföras efter ordinarie arbetstid. Förläggningen av elkablarna innebär ett schaktningsarbete med grävmaskin och lastbil, vilket kan medföra störande ljud. Vi ber om överseende med detta.

Planerade arbetstider: 
Vardagar: 19-22
Helgdagar: 9-19

Arbetet utförs av SVEAB på uppdrag av staden.

Läs mer om Bryggvägen

Publicerad
Uppdaterad