Allt färre känner oro för ombyggnaden av Slussen

Allt färre känner oro för ombyggnaden av Slussen
Drygt hälften av de som intervjuats är positiva eller mycket positiva till ombyggnaden av Slussen.

I takt med att arbetet med nya Slussen fortskrider så minskar oron för ombyggnadens konsekvenser. Det visar den senaste attitydundersökningen om Slussen. Andelen som inte alls känner sig orolig ökar från 26 till 40 procent.

Totalt genomfördes 1000 intervjuer fördelade på fyra grupper: boende i närområdet, kollektivtrafikresenärer, privatbilister och cyklister.

Bland dem finns en i huvudsak positiv inställning till ombyggnaden och oron minskar tydligt. Det är främst bilister och cyklister som känner minst oroliga. Boende är den grupp som känner sig mest orolig men oron har minskat något sedan den förra undersökningen. Drygt hälften av de som intervjuats är positiva eller mycket positiva till ombyggnaden av Slussen. Drygt en av fem är negativa eller mycket negativa.

Liksom i tidigare undersökningar finns det förväntningar på att nya Slussen kommer att innebära förbättringar, framför allt för gående, cyklister, barnvagnar och rullstolar. Stadsbilden och biltrafiken är fortfarande de två områden som störst andel tror kommer försämras.

Svaren visar att allt fler upplever att information har förbättrats. Det finns fortfarande ett stort intresse för händelserna vid Slussen även om det har minskat under året. Fler säger sig nu veta var de ska vända sig med frågor om Slussen.

Naturligt är att de som är boende i området är mest intresserade av vad som händer vid Slussen och den gruppen är också i störst utsträckning nöjd med informationen. Bilister är den grupp som säger sig ha minst kunskap om var de ska söka information om ombyggnaden av Slussen.

Ta del av hela undersökningen här.

Den tidigare undersökningen gjordes i våras. Här kan du läsa mer om den.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Publicerad
Uppdaterad