Tillfällig tunnelbaneentré på Ryssgården

Illustration av tillfällig tunnelbaneetré vid Slussen
Byggnaden är inspirerad av den provisoriska prisbelönta saluhallen på Östermalmstorg. Illustration: White

Projekt Slussen planerar att bygga en tillfällig tunnelbaneentré mittemot den befintliga vid Ryssgården och Södermalmstorg. Byggnaden är tänkt att stå färdig våren 2018.

Den befintliga tunnelbaneentrén på Ryssgården kommer inte ensam att klara av den ökade mängden resenärer till och från den tillfälliga bussterminalen som står klar på Stadsgården våren 2018. Därför har nu bygglov sökts för en extra tillfällig entré. Läget på den tillfälliga entrén kommer att vara ovanför de trappor­na som leder från Slussens perrong till den befintliga bussterminalen som kommer att rivas.

Delar av Ryssgården kommer att lyftas bort och i hålet placeras sedan trappor och hissar till perrongen. Tanken är att skapa funktionella och robusta lokaler som under några år kommer att ge resenärer med buss och tunnelbana trygghet och tydlighet. Utseendemässigt har byggnaden hämtat inspiration från den provisoriska prisbelönta saluhallen på Östermalmstorg. En förhoppning är också att lokalens tak ska kunna användas som utsiktsplats över byggarbetsplatsen.

Läs mer om den tillfälliga bussterminalen

Så ska bussresenärerna ta sig till och från tunnelbanan

 

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad