Stort intresse för markanvisning i Skärholmen

Många byggaktörer har ansökt om direktanvisning efter jämförelseförfarande i Fokus Skärholmen! 53 ansökningar från 30 olika byggaktörer har kommit in, och nu utvärderas dem utifrån olika kriterier där social hållbarhet är ett av de viktigaste.

Stort intresse!

53 ansökningar från cirka 30 olika byggaktörer har kommit in. Markanvisningen gäller 590 lägenheter fördelat på tre områden i Skärholmens stadsdelsområde: Mälaräng, Skärholmsdalen och Vårbergsvägen. Både hyresrätter och bostadsrätter har efterfrågats. 

En utvärderingsgrupp med representanter från flera förvaltningar och extern expertkompetens kring social hållbarhet granskar just nu materialet. Framförallt utvärderas vilka stadsbyggnadskvalitéer som de sökande har för avsikt att tillskapa platserna samt åtgärder för ökad social hållbarhet.

Här kan du läsa pressmeddelandet från 3 oktober 2017.

Intresset för att bygga i Skärholmen är stort! Många vill bidra till ett socialt hållbart Skärholmen och det är väldigt roligt att se byggaktörernas engagemang och kreativitet. Det finns många bra idéer och förslag att arbeta vidare med, säger Louise Bill, projektledare

Tidplan

  • Ansökningsperioden pågick mellan 30 augusti - 28 september 2017
  • Informationsmöte hölls för intresserade byggaktörer den 13 september på Stadsteatern i Skärholmen
  • Återkoppling och tilldelning preliminärt 6 oktober, därefter tecknande av markanvisningsavtal
  • Beslut om markanvisning i exploateringsnämnden 9 november
Publicerad