Sex byggaktörer får markanvisning

Utvärderingen av 29 byggaktörers ansökningar om markanvisning i Fokus Skärholmen är nu klar. Ansökningarna har utvärderats utifrån fyra kriterier där social hållbarhet är ett av de viktigaste. Förslag på ökad social hållbarhet kopplad till lokala behov i Skärholmen har presenterats av byggaktörerna. Genom referensprojekt har byggaktörerna också visat vilka stadsbyggnadskvalitéer som ska tillföras platsen.

”Vi har fått in många väl genomarbetade ansökningar och spännande idéer ", säger Louise Bill som är projektledare på Exploateringskontoret. 

Av 29 ansökningar har sex byggaktörer gått vidare efter utvärdering och jämförelse. Ansökningarna var genomarbetade och tog upp intressanta förslag på åtgärder för en ökad social hållbarhet och visade på goda ambitioner för att bidra arkitektoniskt till platserna. 

Tilldelningsområde och valda byggaktörer

  • Mälaräng A – Botrygg Förvaltningsfastigheter AB
  • Mälaräng B – Storstaden Stockholm Bostad AB
  • Mälaräng C – JM AB
  • Skärholmsdalen A – Alm Equity AB
  • Skärholmsdalen B – Magnolia Bostad AB
  • Vårbergsvägen – Mecon Bostad AB

Tidplan 

Jämförelseförfarandet pågick 30 augusti - 28 september 2017.
Beslut om markanvisning i exploateringsnämnd 9 november 2017.
Tecknande av markanvisningsavtal 13 - 20 oktober 2017.

Utvärderingsgrupp

Karin Ahlzén - Stadsledningskontoret, projektchef
Sara Heppling Trygg - Skärholmens sdf, bitr. projektchef
Louise Bill - Exploateringskontoret
Josefine Idbrant - Exploateringskontoret (konsult)
Lena Hall - Exploateringskontoret (konsult)
Malin Sandström - Exploateringskontoret
Joel Berring - Stadsbyggnadskontoret
Eveliina Hafvenstein Säteri - Stadsbyggnadskontoret
Abdallah Azam - Stadsbyggnadskontoret
Elin Henriksson - Stadsbyggnadskontoret
Carlos Rojas - Sweden Research (konsult)

Kriterier vid utvärdering

Ansökningarna har utvärderats utifrån fyra kriterier:

TILLDELNINGSOMRÅDE

Beskrivning av hur den sökande avser bidra till stadsbyggnads-strategierna för social hållbarhet och uppfyllandet av gestaltningsprinciperna för respektive planområde. Byggaktörerna ombads särskilt beskriva hur de avser att arbeta för levande och aktiva bottenvåningar, ambitionen för avsedd lägenhetsfördelning i projektet samt hur man avser arbeta för att åstadkomma prisrimliga bostäder. Beskrivningarna utvärderades utifrån hur konkreta och uppföljningsbara presenterade idéer är.

STADSBYGGNADSKVALITÉER OCH GESTALTNING - TRE REFERENSPROJEKT

Redovisning av tre stycken referensprojekt med relevans för markanvisning inom Fokus Skärholmen. Referensprojekten ska ligga i linje med den ambitionsnivå bolagen har med utvecklingen av projekt inom stadsdelsområdet. Referensprojekten utvärderades utifrån arkitektonisk kvalité och relevans.

SOCIAL HÅLLBARHET, TRE ÅTGÄRDER

I underlaget efterfrågades tre konkreta åtgärder som gör skillnad för stadsdelen, i byggprocessen och/eller i det enskilda kvarteret. Åtgärderna ska bidra till att skapa ett mer socialt hållbart Skärholmen utifrån de prioriterade områdena som beskrivs närmare i rapporten Social hållbarhet i Fokus Skärholmen – nycklar för det lokala behovet (Skärholmens stadsdelsförvaltning, augusti 2017)”. Åtgärderna utvärderades utifrån hur konkreta och uppföljningbara de är.

TEAM

Beskrivning av den sökande byggaktören, involverad arkitekt och eventuella andra partner, bakgrund och eventuella tidigare samarbeten. Beskrivning av tänkt process från jämförelseförande till genomfört byggprojekt, och för hyresrättsbyggare eventuellt långsiktigt ägande. Utvärdering skedde med utgångspunkt i erfarenhet och förståelse för uppgiften.

Vill du veta mer?

Kontakta Louise Bill (projektledare) telefon 08-508 264 93 alt. Karin Ahlzén (projektchef).

Högupplöst pressbild Mälaräng.
Pressmeddelande 2017-10-25 

Publicerad
Uppdaterad