Samrådsperioden slut

Skärholmen centrum vattenspegel och gult tegelhus. Människor på torget. Stadsbyggnadskontoret, fotograf Simon Gate

Samrådsperioden för Skärholmsdalen, Söderholmen, Vårbergsvägen och Mälaräng pågick 5 september till och med 17 oktober. Tack för alla synpunkter!

Tack!

Under samrådet har synpunkter kunnat lämnas via e-post, brev, utställning i Skärholmen och webbaserad 3D-karta. Utöver medborgare tycker också myndigheter, organisationer och andra remissinstanser till. Nu startar arbetet med att bearbeta alla synpunkter och förslag.

Alla synpunkter sammanställs och kommenteras i en så kallad samrådsredogörelse. Så snart dokumentet är klart kommer du att kunna hitta det här på webben.

 

Publicerad
Uppdaterad