Pågående markundersökningar

Under hösten och vintern undersöker vi marken i Mälaräng, Skärholmsdalen, Vårbergsvägen och Söderholmen. Lerdjup och grundvattennivå analyseras genom provborrtagning.

När nya bostäder, gator och ledningar planeras behövs många underlag. Under hösten/vintern kommer en eller två borrmaskiner att ta prover på marken i fyra planområden inom . Det behövs för att kunna analysera till exempel lerdjup och grundvattennivå. Arbetet utförs av flera geotekniska företag och beräknas ta någon dag vid varje kvarter. Arbetet startar i Mälaräng, fortsätter sedan parallellt vid Skärholmsdalen, Vårbergsvägen och Söderholmen.

Frågor?

Kontakta ansvarig byggprojektledare:
Sara Andersson: Mälaräng
Sven Brodin: Skärholmsdalen
Jacob Johansson: Vårbergsvägen och Söderholmen.

Kontaktlista

Sara Andersson

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Sven Brodin

Byggprojektledare, exlpoateringskontoret

Jacob Johansson

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Läs mer om Fokus Skärholmen

Publicerad
Uppdaterad