Ett nytt reviderat genomförandebeslut om Medborgarhuset

Medborgarhuset, fasad mot söder. Bild: Nyréns Arkitektkontor

Fastighetsnämnden har godkänt vid sitt senaste sammanträde den 17 oktober 2017 ett nytt reviderat genomförandebeslut om Medborgarhuset.

Före sommaren 2017 aviserade fastighetskontoret i Stockholms stad till den politiska majoriteten att det inte var möjligt att genomföra projektet med den budget som tilldelats i tidigare genomförandebeslut. Därefter har olika alternativ att spara på kostnader och/eller öka intäkterna blivit utredda.

Nytt reviderat genomförandebeslut

I det nya reviderade genomförandebeslutet förklaras det att i nuläget inte finns några besparingsalternativ som gör att den ursprungliga budgeten kan hållas. Fastighetsnämnden beslutade den 17 oktober 2017 att utöka budgeten. Skälet till kostnadsökningen är högkonjunktur, kulturvärden, betydande felaktigheter i relationshandlingen och att huset var i sämre skick än förväntat. Det påverkar också att projektet förlängs ett år.

Planerad nyöppning av Medborgarhuset med den nya tidplanen är idag sommaren 2020. Beslutet ska även behandlas i kommunfullmäktige.

Läs mer om Medborgarhuset

Publicerad