En av Sveriges mest välbevakade byggplatser

Hundratals mätstationer håller koll på arbetet med nya Slussen.
Hundratals mätstationer håller koll på arbetet med nya Slussen.

Sprängning, schaktning, muddring och pålning – många tunga aktiviteter pågår vid Slussen. För att säkra att inte rörelserna i mark och byggnader blir för stora bevakas området av ett intrikat nätverk av mätstationer och mätpunkter.

Hela 1700 mätpunkter finns utplacerade runt om i Slussenområdet. Syftet är att säkra att inte tunnelbanan, broar och fastigheter skadas under byggtiden.

Ute Omnell är projektledare och har lång erfarenhet av den här typen av mätutrustning, bland annat från Öresundsbron och Citybanan.

– Det som är unikt med det här projektet är att det är så mycket som händer på en så liten yta samtidigt som grundförhållandena vid Slussen är svåra eftersom det inte finns fast berg. Sedan måste tunnelbanan, bilar, bussar, cyklister och gångtrafikanter kunna passera här även under byggtiden så det är viktigt att det inte händer något som påverkar trafikanterna.

Mätutrustningen är mycket känslig och visar avvikelser i millimeter och till och med små temperaturskillnader ger tydliga utslag. För att får rätt grundförutsättningar startade mätningarna ett år innan själva rivningarna startade.

– Tunnelbanan är en viktig del av våra mätningar och vi har till exempel noggrann koll på den vägg mot spåren som frilagts i schaktet vid Katarinavägen, men även spåren inne i stationen och tunnelbanebron. Station Slussen har länge haft problem med grundförhållandena och man var tvungen att grundförstärka den under 80-talet för att den sjunkit så mycket.

Spåren har försetts med en mängd mätpunkter. Var tionde meter sitter små prismor mot vilken mätstationer mäter längder och vinklar och ett program gör sedan beräkningar av hur mycket spåren rör sig. Mätresultaten sker tre gånger i timmen och medelvärdet redovisas en gång i timmen.

Många av fastigheterna runt Slussen och i Gamla stan har också försetts med mätpunkter. I Gamla stan har mätningarna pågått sedan 70-talet eftersom många fastigheter sjunkit på grund av de dåliga grundförhållandena

Som om det inte var nog med att Slussen byggs om så pågår också arbeten med att renovera tunnelbanebroarna, järnvägsbron och centralbron.

– Trafikverket kommer därför att vilja mäta även de broarna och det kommer vi att hjälpa till med eftersom vi har utrustningen på plats. Det gör att de går att spara mycket pengar eftersom de slipper köpa in ny mätutrustning.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad