Del av Tyska Bottens väg avstängd

Kartvy över Nockebyhov med arbetsområde markerat.
Rosa linje visar avstängning under kvartal 4 2017–kvartal 2 2018. Streckad blå linje visar arbetsområde.

Från vecka 41 2017 till och med kvartal 2 2018 kommer Tyska Bottens väg att vara avstängd för trafik mellan fotbollsplanen och Ferievägen.

Stockholm stads entreprenör, Sveab, kommer under perioden att bredda delar av Tyska Bottens väg och lägga om ledningar. I korsningen Tyska Bottens väg och Ferievägen möjliggörs en vändplan för bussar.

Arbetet är en del i projektet Gubbkärrets gård, där Aros Bostadsutveckling AB kommer att bygga fem stadsvillor och ett parhus. Stadens arbeten beräknas pågå under cirka ett år. Under hösten 2018 beräknas Aros Bostadsutveckling AB påbörja sin byggnation av bostäder.

Den blå markeringen på kartan ovan visar det område som vi kommer att arbeta inom. Delar av området kommer att stängas av i etapper och framkomligheten kommer vara begränsad. Var uppmärksam på skyltningen i området. Under hela arbetsperioden kommer ni kunna ta er fram till omkringliggande fastigheter som Nockebyhovsskolan och bostäder.

Länk till projektwebben för Gubbkärrets gård.

Kartvy över Nockebyhov med arbetsområde markerat.
Rosa linje visar avstängning under kvartal 4 2017–kvartal 2 2018. Streckad blå linje visar arbetsområde.

Läs mer om Nockebyhov 1:1 (Gubbkärrets gård)

Publicerad
Uppdaterad