Tre markanvisningar för industri i Energihamnen

Flygbild över Energihamnen i Norra Djurgårdsstaden. Bild: Lennart Johansson, stadsbyggnadskontoret

I Energihamnen har mark anvisats till Cementa, Fortum och Stockholms Hamn.

Efter flera års utredningsarbete har en lösning nåtts med att hitta en disposition av ytor på land och kajlägen längs Energihamnens vattenlinje, som tillgodoser utrymmesbehovet hos alla tre parter. Lösningen bygger på att Cementa anlägger en ny pir utanför Fortums värmepump, att Hamnen och Fortum samnyttjar kajen söder om värmepumpen, samt att mark frigörs genom att Fortum flyttar tre cisterner från östra sidan om Norra Hamnvägen till västra sidan.

- Det har varit ett knepigt pussel att lösa, eftersom utrymmet i Energihamnen är en bristvara och möjligheterna att disponera ytorna är begränsade av befintlig infrastruktur tillhörande Värtaverket, säger Hillevie Jernberg, projektledare, på exploateringskontoret.

Markanvisningen till Fortum och Stockholms Hamn bidrar till att avveckla oljelagringen på Loudden, som planeras inrymma 4000 bostäder och 2000 arbetsplatser.

Platsen där Cementa bedriver cementlagring idag ligger i Lövholmen. Verksamheten begränsar idag möjligheterna att bygga bostäder i området och därför innebär markanvisningen till Cementa i Energihamnen att planarbete kan påbörjas för bostäder på Cementas nuvarande fastighet och omkringliggande fastigheter.

Staden har en målsättning att de fossila bränslena i kraftvärmeverket i Värtan ska vara avvecklade helt senast år 2020. Markanvisningen till Fortum är en av förutsättningarna för att målet ska kunna uppfyllas.

Markanvisningarna beslutades i exploateringsnämnden den 21 september.

Läs mer i tjänsteutlåtandet

Publicerad
Uppdaterad