Mer sött och salt när Slussen byggs om

Mer vattenyta blir synligt när Slussen renoveras.
Mer vattenyta blir synligt när Slussen renoveras.

Många har säkert märkt att alltmer av kajen vid slusskanalen försvinner när Saltsjön erövrar mark med hjälp av Projekt Slussen. När nya Slussen står klar kommer betydligt mer vatten att vara synligt än tidigare.

Just nu grävs och muddras det för fullt kring den gamla slusskanalen. Söder om den har stora mängder schaktmassor transporterats bort och här är nu öppet vatten där det en gång fanns en kaj. Det som försvunnit hittills är bland annat gamla betongkonstruktioner, träpålar och delar av den gamla kajen. Här ska upp till åtta meter djupa schakt grävas för de nya kanalerna.

– De närmaste tre till fyra månaderna är det muddring som gäller för att justera bottnarna till rätt nivå och för att skapa en bra och jämn botten. Sedan är det dags bygga grundläggningen till de nya slussrännorna där bland annat ny pålning ingår, säger samordnande byggledare Magnus Tengblad.

Den nya slussrännan för båtar kommer att bli 12 meter bred och 160 meter lång. Djupet kommer att vara fyra meter och den segelfria höjden cirka 4,6 meter, vilket styrs av tunnelbanebron lite längre bort. Lite mer än hälften av den byggs i betong i Danmark och fraktas sedan till Slussen. Resten byggs på plats. Bredvid den kommer två kanaler på 33 respektive 35 meters bredd att anläggas. De kanalerna är till för att kunna reglera vattennivån vid stora vattenflöden i Saltsjön och Mälaren.

Ett precisionsarbete

Avtappningen ska ökas rejält, från 300 kubikmeter per sekund till 1400 kubikmeter. Först kommer den södra avtappningskanalen att byggas och med den kan man sedan reglera vattenmängden under byggtiden av den norra. Längre ut i Saltsjön muddras och anläggs en så kallad diffusor som ska jämna ut strömmarna och förhindra erosion på botten.

– Det är ett måste om det ska gå släppa ut så mycket vatten och säkra att det erosionsskyddande materialet ska kunna ligga kvar. Det gör att du får en jämnare ström och det blir lättare för båtar att ta sig in till slussen och kajen, säger Magnus Tengblad.

Muddringen vid slusskanalerna kanske ser ut som ett riktigt grovarbete med faktum är att det är till stor del ett precisionsarbete. Schaktmassorna har undersökts noga så att de är konstruktivt bra och miljömässigt godkända. Delar av schaktmassorna används sedan som fyllnad när botten ska göras om.

– Hela området är indelat i ett rutnät om 20 gånger 20 meter så att vi kan hålla reda på var vi jobbar. Grävmaskinisten jobbar efter GPS och kan kontrollera att man gräver i rätt ruta och på rätt nivå, säger byggledare Charlotte Bjurquist.

Unika slussluckor

Själva slussluckorna är unika med två olika lösningar för kanalen för båtar respektive kanalerna för avtappning.

– I båtkanalen används så kallad segmentsluckor som är halvmåneformade och som går ner i botten. Mig veterligen finns inga sådan i Sverige tidigare. Sedan är de ovanligt att bygga för att både kunna slussa båtar och tappa vatten i samma projekt. Luckorna i avtappningskanalerna är också unika och kommer att vara bottenlagrade, säger Magnus Tengblad.

Längre fram i projektet finns en fiskvandringsväg inplanerad.

– Behovet verkar finnas. De som jobbar med muddringen säger att de ser fiskar som hoppar ivrigt, säger Charlotte Bjurquist.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Publicerad
Uppdaterad