Kom och prata om förslaget till ny översiktsplan

Vuxna och barn ser på utställningen i Stockholmsrummet i Kulturhuset.
Vuxna och barn ser på utställningar om den växande staden i Stockholmsrummet i Kulturhuset.

Nu under sommaren ställs förslaget till ny översiktsplan ut. Den 16 och 17 augusti kan du komma till Stockholmsrummet i Kulturhuset och prata om förslaget.

Stadens långsiktiga mål är 140 000 nya bostäder fram till år 2030. Visionen är en storstad som håller samman, som är klimatsmart och hållbar. Översiktsplanen är som en karta över framtiden, som visar hur vi vill att vår stad ska bli. Kommunfullmäktige har beslutat att stadens översiktsplan ska uppdateras.

Ett första förslag till ny översiktsplan, samrådsförslaget, presenterades i vintras. Den 30 juni presenterades det bearbetade förslaget, det så kallade utställningsförslaget. Fram till den 3 september kan alla som vill lämna synpunkter på förslaget.

Den 16 och 17 augusti finns tjänstemän från stadsbyggnadskontoret på plats i Stockholmsrummet i Kulturhuset för att berätta om översiktsplanen och svara på dina frågor.

Tid: Onsdagen den 16 augusti och torsdagen den 17 augusti, klockan 15–18.
Plats: Stockholmsrummet, Kulturhuset, ingång från Plattan.

Mer information om förslaget på ny översiktsplan och hur du lämnar synpunkter finns på stockholm.se/nyoversiktsplan

Mer information om Stockholmsrummet: stockholm.se/stockholmsrummet

Publicerad