Arbetstiderna i Projekt Slussen utökas temporärt

Arbeten med tillfällig bussterminal på vid Stadsgårdsleden.
Arbeten med tillfällig bussterminal vid Stadsgårdskajen.

För att undvika en försening av den temporära bussterminalen har Projekt Slussen fått tillstånd att arbeta på Stadsgårdskajen utanför ordinarie arbetstid från och med vecka 29 och fram till och med vecka 40. Det innebär arbete vardagskvällar fram till klockan 22.00 och helger mellan 07.00 och 19.00. Vi mäter kontinuerligt bullernivåerna för att kontrollera att riktvärdena inte överskrids.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad