Stockholms barn och ungdomar intog Gyllene salen

Tre barn sitte rpå stolar. Ett barn håller en mikrofon.
Synpunkter och dialog med stadens unga.

Den 24 maj bjöds de barn och ungdomar som deltagit i barn- och ungdomssamrådet för Stockholms stads nya översiktsplan in till Stadshuset. Det blev frågestund, diplomutdelning, pizzaparty och spontandisco i Gyllene salen i Stockholms stadshus. Projektet med barn- och ungdomssamråd har genomförts av Stockholms stad tillsammans med White arkitekter.

Kvällen inledes av stadsbyggnads- och kulturborgarrådet Roger Mogert som hälsade välkomna och Stockholms stads barnombudsman Agneta Widerståhl som lyfte vikten av att säkerställa barnrättsperspektivet i en växande stad.

Stadsbyggnads- och kulturborgarrådet Roger Mogert som hälsade välkomna.
Stadsbyggnads- och kulturborgarrådet Roger Mogert hälsade välkomna.
Stockholms stads barnombudsman Agneta Widerståhl pratar.
Stockholms stads barnombudsman Agneta Widerståhl pratar.

Nästan 100 barn, ungdomar, pedagoger och vårdnadshavare deltog för att få reda på hur staden ska arbeta vidare med de behov som barn och unga lyfte under samrådsperioden 10 november, 2016 – 10 januari, 2017.

Niklas Svensson, biträdande stadsbyggnadsdirektör, frågades ut av Teresa Lindholm, konsult från White Arkitekter, kring bland annat: Varför är översiktsplanen så luddig? Hur kan Stockholms stad få till fler ickekommersiella mötesplatser som bibliotek, ungdomsgårdar och Folkets hus? Varför är det så lite färg på husen i staden?

Niklas Svensson, biträdande stadsbyggnadsdirektör, frågades ut av Teresa Lindholm, konsult från White Arkitekter.
Niklas Svensson, biträdande stadsbyggnadsdirektör, frågades ut av Teresa Lindholm, konsult från White Arkitekter.

Många av synpunkterna lyfte även behovet av större skolgårdar samt fler billiga lägenheter i olika storlekar som passar alla oavsett funktionsförmåga och familjesammansättning. Att kollektivtrafiken måste fungera bättre och finnas över hela staden. Att Stockholm har ett aktivt föreningsliv bland barn och unga och att de behöver fler lokaler. Det lyftes även att det är viktigt att den växande staden har bilfria miljöer samt utrymme för grönområden, som parker, lekplatser och naturområden.

Synpunkter och dialog med stadens unga.
Synpunkter och dialog med stadens unga.
Ett barn pratar i mikrofonen.
Barnen ställde frågor om Stockholms framtid.

– Det har varit en oerhört lärorik och rolig process, dels för att vi har fått svart på vitt att barn kan prata översiktlig planering och dels för att vi har fått många bra synpunkter. Vi har även utvecklat bra metoder för fortsatt arbete med barn och unga i planeringen, säger Teresa Lindholm på White Arkitekter.

– Att vara ute och träffa närmare 350 barn och unga runt om i Stockholm har varit fantastiskt. Det har varit en väldigt givande process där skolbarn, pedagoger och ungdomar har varit oerhört engagerade i stadsbyggnadsfrågor. Det viktiga nu är att vi omhändertar all den information vi har fått in och ser till att behoven får ge avtryck i den fortsatta planeringen av Stockholm, säger Lisa Klingwall, projektledare på stadsbyggnadskontoret.

Diplom delades ut till samtliga deltagare med motiveringen:

För att på ett engagerat och positivt sätt bidragit till att lyfta barns perspektiv på Stockholms stads nya översiktsplan. Genom att vi får ta del av era tankar om den växande staden kan vi tillsammans skapa en stad som verkligen blir en stad för alla.

Kulturskolans Unga Berättar var på plats för att intervjua de deltagande barnen och ungdomarna. Frågorna riktade in sig på hur barnen och ungdomarna har uppfattat processen samt vad de skulle vilja skicka med till stadens makthavare.

Film intervju med barnen

– Det bästa med kvällen var att så många kom och att det blev en så bra öppen frågestund. Vi fick också många positiva kommentarer gällande metoden och arbetssättet under samrådet samt kring hur återkopplingen genomfördes. Sedan är det ju svårt att slå pizza med disco och piruettdans i Gyllene salen, avslutar Lisa Klingwall.

Pizzabuffé och barn.
Pizzabuffén blev succé.

Läs rapporten ”Barn- och ungdomssamråd om Stockholms stads förslag till ny översiktsplan”

Kontaktperson: Lisa Klingwall

Publicerad