Samråd om seniorlägenheter i Årstaberg

Visionsbild över seniorboendet vid Årstaberg 1.
Visionsbild över seniorboendet vid Årstaberg 1.

Välkommen till samråd om ca 50 seniorlägenheter i Liljeholmen längs Sjöviksbacken. Du kan lämna synpunkter till och med 1 september 2017.

Inbjudan till samråd

Förslag till detaljplan

Detaljplaneförslag för fastigheten Årstaberg 1 i Liljeholmen innebär cirka 50 seniorlägenheter i sju våningar mot gatan Sjöviksbacken 58, Årstaberg.

Planområde

Årstaberg 1 i stadsdelen Liljeholmen.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten 

Planförslaget visas under samrådstiden 21 juni – 1 september 2017 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Välkommen på Öppet hus

Öppet hus hålls tisdagen den 22 augusti 17.00 – 19.00, Årstadalsskolan, Sjöviksbacken 19. 

Uppdaterad