Markundersökningar 26 juni till 4 juli

Foto på torghandel, människor som handlar.
Foto: Torghandel vid Brommaplan

Som en del i utredningsarbetet utförde vi markundersökningar vid Brommaplan under perioden 26 juni till 4 juli. Undersökningarna, som var tänkt att pågå till den 7 juli avslutades något tidigare än beräknat.

Undersökningarna utfördes i huvudsak i anslutning till Brommaplans torg samt bussterminalen.

Markproverna kommer huvudsakligen att ske i anslutning till Brommaplans torg och bussterminalen inom markerat område på kartan.

Markproverna kommer huvudsakligen att ske i anslutning till Brommaplans torg och bussterminalen inom markerat område på kartan.

Undersökningarna utfördes under dagtid,  men på grund av många människor som vistas i området och mycket trafik genomfördes en del borrningar under natten 2 - 3 juli. Arbetet började cirka kl. 19 och pågick till kl. 02.00.

Arbetet utfördes av Golder Associates AB på uppdrag av Stockholms stad.

Foto på torghandel, människor som promenerar
Foto: Grammet, Brommaplan

Uppdaterad