Samråd om ny förskola i Bagarmossen

Välkommen till samråd om en ny förskola i Bagarmossen vid Lillåvägen och Stångåvägen. Du kan lämna synpunkter till och med den 28 juni 2017.

Samråd om ny permanent förskola i Bagarmossen

Förslag till detaljplan

I förslaget byggs en permanent förskola på del av fastigheten Skarpnäck Gård 1:1. Idag finns en tillfällig förkolepaviljong med två avdelningar på platsen. 

Den tillfälliga förskolepaviljongen ersätts med en ny permanent byggnad för att skapa en mer långsiktig lösning av förskoleplatser i hela närområdet. Flera av de tillfälliga förskolorna i området med en eller två avdelningar kan slås ihop i den nya permanenta förskolebyggnaden.

Den planerade förskolan tar upp ungefär dubbelt så stor yta som den befintliga gör. En del av det närliggande parkområdet görs om till förskolegård.

Planområde

Planområdet ligger i östra delen av Bagarmossen, i mynningen av Lillåvägen, utmed Stångåvägen. Området omges av grönområdet Rättvisan och bostadskvarter i Bagarmossen. Planområdet är cirka 1 ha och är del av fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1. 

Titta på förslaget

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 16 maj 2017 – 28 juni 2017 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Välkommen på öppet hus

Samrådsmöte genom öppet hus hålls 7 juni kl. 17:30 – 19:30 på Bagarmossens Folkets hus, Lillåvägen 44, Bagarmossen.

Läs mer om den nya förskolan i Bagarmossen

Publicerad
Uppdaterad