Samråd om fotbollsplan i Fredhällsparken

I förslaget planeras en 11-spelsplan för fotboll med tillhörande förrådsbyggnad och driftsytor i den östra delen av Fredhällsparken på Kungsholmen. Samråd pågår 9 maj till 20 juni 2017. Under samrådstiden finns det möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Planen är en del av planeringen för fler bostäder och möjligheter till sportutövning på Kungsholmen. När en av 11-spelsplanerna på Stadshagens IP läggs ner till förmån för nya bostäder behövs en ny fotbollsplan av motsvarade storlek någon annanstans. Östra delen av Fredhällsparken föreslås i förslaget.

Se förslaget

Planförslaget med diarienummer  2016-05341 finns utställt på:

  • Fyrkanten i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4
  • Kungsholmens stadsdelsförvaltning, Lindhagensgatan 76

Samrådsmöte som öppet hus

Öppet hus hålls den 15 maj kl. 17.00 till 20.00 i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4. Lokal: Fyrkanten. Presentation av projektet kl. 17.30 i Hörsalen.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Läs mer om Fredhällsparken

Nyheter

Publicerad