Så tycker de boende om Hagsätra och Rågsved

Foto på grönskan i Rågsveds friområde
Friområdet är en av de mest uppskattade platserna i Rågsved enligt stadens enkät.

Stockholms stad driver ett stort utvecklingsarbete i Hagsätra och Rågsved. Ca 3 000 nya bostäder planeras. I december och januari frågade vi i en webbenkät vad de boende tycker om sitt område. Bevara den fina naturen och rusta upp centrumen var de vanligaste önskemålen. Nu tar vi med oss alla synpunkter in i den fortsatta planeringen.

Läs sammanställningen av enkätresultatet

3000 nya bostäder, fler förskolor och skolor

Stockholm växer så att det knakar och behovet av nya bostäder är stort. Hagsätra och Rågsved är ett av de områden som staden satsar extra på. Här planeras ca 3000 nya bostäder, fler förskolor och lokaler för service och kultur. Staden vill också rusta upp och förbättra parkerna i området.

- Vår förhoppning är att om fler flyttar in i området skapar det underlag för mer service i centrumen. Mer liv och rörelse ger också ökad trygghet, något som många önskar, säger Helena Wessberg, planhandläggare på stadsbyggnadskontoret.

Fina naturområden

Hagsätra- och Rågsvedsbornas synpunkter och önskemål är viktiga för att staden ska kunna utveckla området på ett bra sätt. I december 2016 och januari 2017 fick de boende lämna in synpunkter via webbenkäten Bästa platsen. En majoritet av de som svarade på enkäten anger naturen i området, till exempel Rågsveds friområde och östra delen av Älvsjöskogen, som favoritplats och vill att den bevaras.

- Friluftsområdena är viktiga för de boende men har också ekologiska värden, säger Nicole Roos, projektledare på exploateringskontoret. Vi utreder Rågsveds friområde och östra delen av Älvsjöskogen för naturreservat. Vi vill öka kvaliteterna i områdena och göra det lättare att ta sig dit, till exempel genom tydligare entréer.

Otrygga centrum och trista gatumiljöer

Hagsätra centrum och Rågsveds centrum är platser som många av de boende vill förbättra. Centrumen upplevs som tråkiga, otrygga och i stort behov av upprustning. Många tycker att butiks- och serviceutbudet är för dåligt.

Ett annat vanligt önskemål är att en del av gatorna, till exempel Hardemogatan och Rågsvedsvägen, görs om till stadsgator med bostäder, grönska och butiker. Idag upplevs de av många som ödsliga och otrygga.

- Det är roligt att de som redan bor i området önskar fler bostäder. Längs huvudgatorna ser jag att det finns stor potential att bygga nytt samtidigt som vi skapar en mycket tryggare och trivsammare miljö, säger Helena Wessberg.

Vad händer nu?

Nästa steg i planeringsarbetet är att bestämma ett antal så kallade fokusområden i Hagsätra och Rågsved som ska planeras mer i detalj.

- Senare i år kommer vi att bjuda in de boende till en ny, lite mer fördjupad dialog om fokusområdena. Håll utkik, bland annat här på webben, efter mer information, säger Nicole Roos.

Läs sammanställningen av enkätresultatet

Läs mer om projektet Hagsätra-Rågsved

Publicerad
Uppdaterad